I. Obchodní podmínky internetového obchodu WWW.ECO-TECH.CZ

1. Majitelem obchodu je: Anna Kaňska, podnikající pod firmou Eco-Tech, se sídlem 702 00  Ostrava Švabinského 1700/4;

2. Obchod prodává zboží přes internet.

3. Obchod realizuje objednávky v České republice a na Slovensku. Za jejich hranicemi za příplatek;

4. Podání objednávky v obchodě www.eco-tech.cz znamená přijetí ustanovení těchto podmínek;

II . VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Zboží v nabídce obchodu pochází z legitimního zdroje.

2. Výrobky prezentované na stránkách internetového obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku.

3. Ceny zboží prezentovaného v internetovém obchodě jsou uvedeny v českých korunách a eurech, včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny nezahrnují náklady na dopravu.

4. Cena uvedená u každého výrobku je závazná od okamžiku provedení objednávky ze strany zákazníka.

5. Ke každé objednávce je vystaven paragon nebo faktura pro plátce DPH.

 III. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

1. Zákazník je povinen vyplnit "objednávkový formulář" v souladu se skutečností;

2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od realizace objednávky v případě, že údaje uvedené kupujícím ve formuláři budou neúplné nebo bude-li formulář vyplněn nesprávně.

 IV. PŘIJETÍ A REALIZACE OBJEDNÁVKY

1. Prodávající se zavazuje do 48 hodin od přijetí objednávky objednávku potvrdit kupujícímu e-mailem nebo telefonicky. Tato doba může být změněna, pokud je to v nepracovní den.

2. Objednávkou zákazník provádí:

  • Výběr objednaného zboží;
  •  Označení způsobu dodávky s dodací a fakturační adresou;
  • Volbu způsobu platby ;

 
3. Lhůta realizace objednávky je do 7 pracovních dnů

4. Objednané zboží bude doručeno kurýrní službou nebo poštou.

5. Objednávka bude realizována pod podmínkou, že zboží je skladem nebo dostupné dodavateli obchodu. Je-li zboží nedostupné, zákazník bude o této skutečnosti informován s možností zrušení celé nebo části objednávky.

6. Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu do 10 dnů.

7. V případě písemného odstoupení od smlouvy je zákazník povinen do 14 dnů vrátit zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.

8. Právu na odstoupení od smlouvy, jak je stanoveno v bodě 6, nepodléhají plnění s vlastnostmi specifikovanými spotřebitelem v jím provedené objednávce nebo úzce spojenými s jeho osobou a také plnění, která ze své podstaty nemohou být vrácena nebo jejichž předmět podléhá rychlé zkáze, a použité zboží.

9. Ustanovení bodů 6-8 tohoto oddílu se nevztahují na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

 V. CENA ZBOŽÍ

1. Ceny zboží zveřejněné na webových stránkách obchodu jsou uváděny v české měně a eurech. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

2. Cena zboží je závazná v okamžiku objednávky.

3. Obchod si vyhrazuje právo na změnu cen zboží v nabídce obchodu, zavádění nového zboží do nabídky obchodu, provádění a rušení akcí na webových stránkách obchodu nebo provádění změn v nich. Uvedené právo nemá žádný vliv na ceny zboží v objednávkách provedených před datem platnosti změny ceny, podmínek akcí nebo výprodeje.

4. Náklady na dopravu budou proporčně zahrnuty v ceně zboží .

 VI. FORMA PLATBY A NÁKLADY NA DOPRAVU

 1. Zákazník si může vybrat následující způsoby platby:

a) platba při převzetí v hotovosti (zásilka "na dobírku" nebo při osobním odběru);
b) elektronický převod nebo převod v bance

2. V případě elektronické platby nebo platby v bance bude objednávka realizována po obdržení potvrzení o provedené operaci od provozovatele platby.

3. Náklady na dopravu hradí kupující. Náklady na zaslání objednaného zboží závisí na způsobu platby a způsobu dopravy.

4. Při jednorázové objednávce na částku převyšující 1000 zlotých (tisíc zlotých) a váze nižší než 30 kg, náklady na dopravu hradí prodávající.

5. Osobní odběr je možný na základě předchozí dohody.

 VII. ZÁRUKY A REKLAMACE

1. Zákazník má právo podat reklamaci, pokud zjistí nesoulad zboží se smlouvou.

2. V případě eventuálních reklamací je třeba se obrátit na prodávajícího e-mailem nebo klasickou poštou. Podmínkou vyřízení reklamace je zaslání zboží na adresu prodávajícího. Zboží může být reklamováno i přímo u jeho výrobce.

3. Prodávající nepřijímá zásilky na dobírku.

4. Reklamace jsou vyřizovány nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží reklamované zboží.

5. Zjištění nesouladu zboží se smlouvou vede k opravě zboží nebo výměně za nové - nepoškozené. Pokud oprava nebo výměna nebude možná, prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající se zavazuje k ochraně osobních údajů v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí s uchováváním a zpracováváním těchto údajů pro marketingové a evidenční účely pouze pro potřeby prodejce. Kupující má právo do svých údajů nahlížet, opravovat je a podat žádost o přerušení jejich užívání.

2. Obchod si vyhrazuje právo na změnu podmínek. Změna vstupuje v platnost po 7 dnech od její publikace na stránkách obchodu. Zákazníci obchodu budou o změnách podmínek informování prostřednictvím e-mailu.

3. V případech, na něž se nevztahují tyto podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

4. Příslušným soudem pro spory vyplývající z kupní smlouvy je soud příslušný pro sídlo žalovaného nebo příslušný soud pro místo plnění smlouvy.

5. Tyto podmínky platí od 1. ledna 2012.